Nova generacija studenata master programa

Obaveštavamo Vas da je nastava na Master programu Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem počela 17.11.2017. god.

Nova generacija studenata master programa, je svoje obavezne predmete, započela nastavom na predmetu: Metodologija naučnog i kliničkog istraživanja u sportskim nauka sa osnovnim principima etike.

Nastava se odvija na Institutu za Medicinsku fiziologiju.

Posted by in Obaveštenja

Konkurs za upis na doktorske studije

Drage kolege,

Obaveštavamo Vas da je u toku Konkurs za upis na doktorske studije za školsku 2017/18. godinu. Detaljne informacije možete naći na sajtu Medicicnskog fakulteta na sledećem linku: http://www.mfub.bg.ac.rs:8080/sr/vesti/naslovna/vest.dot?id=120615.
Upis primnjenih kandidata će biti organizovan od 12-14.10.2017. Za sve primnjene kandidate važiće novi Pravilnika o sticanju naučnog naziva „doktor medicinskih nauka“.

Uskoro će na ovom sajtu biti detaljno pojašnjenje novina u Prvilniku.

Posted by in Obaveštenja

Prijava ispita iz predmeta Fiziologija vežbanja sa osnovama ishrane

Prijava ispita iz predmeta Fiziologija vežbanja sa osnovama ishrane

Prijava ispita iz predmeta Fiziologija vežbanja sa osnovama ishrane za master program Fizička aktivnost,zdravlje i terapija vežbanjem je od 28.11.do 15.12.2016.godine.

Posted by in Obaveštenja, 0 comments